panapa

آخرین اخبار در مورد هواشناسی مازندران

آغاز هفته ای آفتابی در مازندران

هوای مازندران امروز صاف و آفتابی خواهد بود. بسطامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: وضعیت جوی مازندران امروز شنبه ۲۸ آبان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود. هواشناسی مازندرانوضعیت جوی مازندراناو افزود:هوای مازندران روز یکشنبه صاف تا نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر خواهد بود. کارشناس هواشناسی مازندران گفت:آسمان مازندران روز دوشنبه صاف تا نیمه ابری وهمراه با افزایش دما پیش بینی می‌شود. آسمان مازندرانباش ...

پاییز تابستانی در مازندران

هوای مازندران امروز هم همراه با افزایش دما پیش بینی می‌شود. بسطامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت:هوای مازندران امروز دوشنبه ۱۸ مهر صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد خواهد بود. هواشناسی مازندرانهوای مازندراناو افزود:وضعیت جوی مازندران روز سه شنبه نیمه ابری، همراه با کاهش دما، از اواخر روز ابری، به تدریج با رگبار باران، وزش باد و احتمال رعدوبرق پیش بینی می‌شود. وضعیت جوی مازندرانکا ...

گرما همچنان در شمال

مازندرانی‌ها امروز هم هوایی گرم را تجربه خواهند کرد. تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت:هوای مازندران امروز چهارشنبه ۱۳ مهر صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.او افزود:وضعیت جوی مازندران روز پنجشنبه صاف تا نیمه ابری، از اواخر روز با شمالی شدن جریان‌ها بتدریج از سمت مناطق غربی شاهد افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده باران خواهیم بود. هواشناسی مازندرانهوای مازندرانوضعیت جوی مازن ...

روز‌های داغ در انتظار مازندران

هوای مازندران تا چند روز آینده همچنان گرم و شرجی پیش بینی می‌شود. تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت:هوای مازندران از روز پنجشنبه ۱۰ شهریور تا روز یکشنبع ۱۳ شهریور ماه صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش محسوس دما خواهد بود.او افزود:بیشینه دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۳۳ تا ۳۷ درجه و در ارتفاعات بین ۲۹ تا ۳۴ درجه سلسیوس خواهد بود.کارشناس هواشناسی مازندران گفت:آسمان مازندران روز دوشنبه صاف تا ن ...

خنک شدن هوا با آغاز شهریور

هوای مازندران امروز هم همراه با کاهش شدت گرما پیش بینی می‌شود. تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت:هوای مازندران امروز چهارشنبه ۲ شهریور صاف تا نیمه ابری، همراه با کاهش نسبی شدت گرما، گاهی با افزایش ابر، وزش باد و در دامنه‌ها و ارتفاعات با رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهد بود.او افزود:بیشینه دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۲۸ تا ۳۳ درجه و در ارتفاعات بین ۲۳ تا ۲۸ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.کارشناس ...

آخرین روز مرداد و کاهش شدت گرما

هوای مازندران امروز همراه با کاهش شدت گرما پیش بینی می‌شود. تاکامی کارشناس هواشناسی مازندران گفت:هوای مازندران از امروز دوشنبه ۳۱ مرداد تا روز چهارشنبه ۲ شهریور صاف تا نیمه ابری، همراه با کاهش نسبی شدت گرما، گاهی با افزایش ابر، وزش باد و در دامنه‌ها و ارتفاعات با رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهد بود.او افزود:بیشینه دما در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بین ۲۸ تا ۳۳ درجه و در ارتفاعات بین ۲۳ تا ۲۸ درجه سلسیوس ...