په نه په | پَـ نَـ پَـ | پ ن پ

گلچینی از لطیفه های په نه په

په نه په | پَـ نَـ پَـ | پ ن پ

گلچینی از لطیفه های په نه په

طبقه بندی موضوعی

ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی


هدف و تلاش اصلی ما بر این است که با گردآوری لطیفه ها و مطالب و عکس های  طنزآمیز همراه با رعایت قوانین و شئونات اسلامی لحظاتی شاد و مفرحی را فراهم کنیم.


مدیر تارنما: رحیمی