panapa
09 مهر 1401 - 12:45

شباهت حوادث اخیر با فتنه‌های دهه 60 منافقین و کومله/ سلبریتی‌ها اگر درک و خرد کافی داشتند از مردم و انقلاب جدا نمی‌شدند

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز به بحران رهبری در جریانات ضدانقلاب اشاره و با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل برای رهبرسازی به سلبریتی های خواننده، فوتبالیست و هنرپیشه روی آورده‌اند، گفت: غالب، بلکه همه این افراد از درک، سواد و فکر لازم برخوردار نیستند. دچار ضعف هویت و خود تحقیری بوده و به شدت دنبال دنیا، پول و همچنین شهرت هستند. محمدجواد سلمان پور در تشریح حوادث اخیر به خبرنگار فارس در شیراز گفت: اعتراضات خیابانی در کشورهای اروپایی و آمریکا مداوم رخ می‌دهد مثلا فرانسه، 44 سال شاهد چنین اعتراضاتی بود. بنابراین از نظر غرب چیز عادی است، غربی ها وقتی در کشور خودشان چنین اعتراضاتی رخ می‌دهد، یک موضوع معمول و عادی تلقی می‌شود. در این شرایط برخورد شدید پلیس، دستگیری،  ضرب و شتم معترضین و حتی تیراندازی به آنها  یک امر عادی است و آن را یکی از ابعاد کنترل و نظم اجتماعی تلقی می کنند. آن رااین مدرس دانشگاه تصریح کرد: اما همین کشورها با این قبیل موارد در کشور ما با معیارهای دوگانه که در سایر مسائل هم وجود دارد، برخورد می‌کنند. برجسته‌سازی و دروغ پردازی می کنند، یک حرکت کوچک را هم از حیث زمانی و هم از بعد جغرافیایی بزرگ نمایی می کنند تا به زعم خودشان گسترش دهند. عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با ذکر این نکته که حرکتهای اخیر شبیه حرکت منافقین در دهه 60 است، گفت: ما این حرکتهای اخیر را سنگین تر از حرکت منافقین در سالهای 59 و اوایل 60 نمی دانیم، نوجوانان ندیدند اما ما که یادمان است; در شهرهای مختلف چنین غائله هایی برپا می‌کردند، آتش می‌زدند، سنگ پرانی می کردند و الان هم پشت پرده این اتفاقات هم منافقین، بهائیت و نیروهای کومله هستند. با حرکتهای کومله آشنا هستیم و من در جریان مقابله با اتفاقاتی که کومله در کردستان رقم زد، حضور داشتم. سلمان پور افزود: منتها باید چند نکته را مورد توجه قرار داد، این حرکتها و آشوب چند بعد داشت که باید به آن دقت کرد، یک بعد آن ریشه در خارج از کشور دارد، یک بعد آن مربوط به تعدادی از نوجوانان و جوانان است. ما می‌توانیم از نوجوانان و جوانان بگذریم ما می‌توانیم از نوجوانان و جوانان بگذریمما می‌توانیم از نوجوانان و جوانان بگذریماین استاد دانشگاه گفت: لازم است به این نکته توجه کنیم که امروز، روی پشت بام اکثر از خانه ها، آنتن ماهواره وجود دارد. ارتباط رسانه ای خانواده ها با شبکه های ماهواره ای است و معمولا کانال های داخلی در این طیف از خانواده ها قطع است، از طرفی این گروه از جوانان که سرگرم شبکه های مجازی و ماهواره ای هستند سطح مطالعه شان نیز پایین است، کتاب نمی‌خوانند و آگاهی صحیحی به دست نمی آورند. خانوادهوی ادامه داد: ماهواره و فضای اینترنتی هویت مصنوعی به خورد بخشی از  این قشر بخشیده است و نتوانسته با گذشته انقلاب اسلامی و هویت ملی و دینی ایران خوب ارتباط برقرار کند; نظام آموزشی و تربیتی ما هم متاسفانه آنگونه که بایسته است نقش خود را در تربیت و انتقال مفاهیم صحیح و ناب انقلاب به نوجوانان ایفا نکرده و آن هم نتوانسته حلقه ارتباطی نظام جمهوری اسلامی با نوجوانان باشد. نظام جمهوری اسلامیسلمان پور گفت: همچنین من معتقدم در دوران کرونا هیجانات نوجوانان و جوانان تخلیه نشد، مجموع این عوامل سبب شده یک نوجوان و جوان تابع احساسات وهیجانش باشد، هیجانی که بنیادش بر عقل نیست بلکه بر عواطف است. کرونانوجوانمدرس دانشگاه شیراز گفت: حالا یک حرکت اعتراضی شروع  شده، فضایی باز  می‌شود که چنین نوجوانان و جوانانی که ارتباطشان با پیام های نظام اسلامی قطع است و در مقابل ارتباط رسانه ای با شبکه های ماهواره ای دارند، به خیابان می آیند. هیجانات فروخته دوران کرونا نیز مزید بر علت شده است. نظام اسلامیسلمان پور اضافه کرد: یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد، ببینید این قبیل نوجوانان و جوانان بازی رایانه ای شان چیست؟ همه بازی یارانه ای خشن. این خشونتی که ما از برخی از نوجوانان دیدیدم حاصل همین بازی ها است; در آمریکا هم نوجوانی که اسلحه بر می‌دارد و هم کلاسی خود را می‌کشد، محصول بازی یارانه ای خشن است. بازی رایانه ایاین عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت: ما می توانیم از این بچه ها بگذریم، چون به معنای واقعی این نوجوان و جوانان مقصر نیستند، بلکه به معنای واقعی خانواده اینها، معلمان اینها و کسانی که تربیت و آموزش اینها را بر عهده دارند مقصرند. معلماندر دهه 60  همکاری مردم طومار منافقان را در هم پیچید در دهه 60  همکاری مردم طومار منافقان را در هم پیچیددر دهه 60  همکاری مردم طومار منافقان را در هم پیچیدسلمان پور تصریح کرد: اما در آشوب‌ها عده ای از این نوجوان و جوانان به شکل ابزار استفاده کردند، شکل دادند، سازماندهی کردند، اینها افرادی هستند که با برنامه ریزی و آموزش های قبلی طبق اعتراف سران کومله و منافقین، از طریق همان شبکه های ماهواره ای، جهت‌دهی می‌شدند. وی افزود: این افراد که تحت عنوان «لیدرهای آشوب» معروف شده اند، افرادی مزدور و فرصت طلب هستند که در مرحله اول مردم باید آنها را شناسایی کنند و در مرتبه بعد بر عهده دستگاه های امنیتی و انتظامی است که آنها را شناسایی و دستگیر کنند و بر عهده دستگاه قضا است که برخورد قاطع قضایی با این افراد داشته باشد. استاد دانشگاه شیراز بر نقش مردم تاکید کرد و گفت: یک نکته بسیار مهم این است که  در دهه 60، منافقین که 17هزار ایرانی را  به شهادت رساندند و غائله های کف خیابانی درست کردند، اگر طومارشان درهم پیچیده شد، به خاطر این بود که مردم آنها را شناسایی می کردند و اطلاعات آنها را به دستگاه های امنیتی می دادند. وی گفت: امروز هم مواجهیم با گروهکهایی که رهبر و لیدر این جریانات بودند. اگرچه مردم آمدند و با حضورشان مسئله را ختم کردند، اما مسئولیت اصلی مردم از بعد از آن شروع شده است که این افراد را شناسایی کنند. لیدررهبرسازی جریانات ضدانقلاب با چهره‌های مغز گنجشکی سلمان پور به روی آوردن غرب برای انتخاب رهبر جریان ضدانقلاب از میان سلبریتی‌ها اشاره کرد و گفت: نکته سوم این است که خوشبختانه دشمنان ما در طول این چهل سال با مشکل هدایت جریانات مخالف روبرو هستند، یعنی در بین جریانات مخالف و ضد انقلاب یک رهبر هوشمند، صاحب مغز و اهل فکر وجود ندارد. وی افزود: البته کسانی در جریان اصلاح طلب وجود داشتند که اینها یا فرار کردند یا در فتنه 88 خودشان را سوزاندند. بنابر این آمریکا و اسرائیل برای رهبرسازی به سلبریتی های خواننده، فوتبالیست و هنرپیشه روی آورده است اما باز مشکلی که آمریکا در رهبر سازی از این طیف با آن مواجه است، این است که غالب، بلکه تمامی هنرپیشه ها، خواننده ها و فوتبالیست های انتخاب شده، از درک، سواد و فکر لازم برای رهبری جریان ضدانقلاب برخوردار نیستند و اساسا خودباخته و خود گم گرده هستند. سلبریتی‌هایی که ریشه در خاک ایران ندارند سلبریتی‌هایی که ریشه در خاک ایران ندارندسلبریتی‌هایی که ریشه در خاک ایران ندارنداین استاد دانشگاه گفت: به تعبیر دیگر همه این سلبریتی‌هایی که آمریکا و اسرائیل انتخابشان کردند و بزرگشان کردند، مغز گنجشکی و مغز فندقی هستند، از تحلیل و بینش درستی برخوردار نیستند، دچار ضعف هویت و خود تحقیری هستند و به شدت هم دنبال دنیا و پول و شهرت هستند. وی افزود: این ها افرادی نیستند که دارای ریشه باشند، نه ریشه در خانواده محکمی دارند، نه ریشه در خاک ایران دارند و نه ریشه در فکر دارند. فاقد هویت و اصالت فکری هستند. ضمن اینکه ربع پهلوی، پسر شاه مخلوع، به شدت دچار پخمگی است، خود آمریکا هم تشخیص داده که این آدم به درد رهبری اپوزیسیون و مخالفان نظام جمهوری اسلامی نمی خورد. 40 سال بحران رهبرسازی غرب از الطاف پروردگار است سلمان پور تاکید کرد: بنابراین دشمنان ما دچار بحران رهبرسازی است و در این چهل سال موفق نبوده است. ببینید در غائله اخیر آمریکا، انگلیس، اسرائیل نمی توانند یک رهبر صاحب فکر و نظر پیدا کنند و این از الطاف پروردگار در طول این 40 سال است و من مطمئنم بعد از این هم نمی توانند. چون تمام مخالفین جمهوری اسلامی اهل دنیا و اهل شهوت هستند و دارای فکر کافی و عقل تحلیلی نیستند. اگر فکر بلند داشتند از ملت ایران جدا نمی شدند و از قطار انقلاب اسلامی پیاده نمی شدند. وی افزود: نظامی که در اوج تحریمها به ابرقدرت منطقه تبدیل شده است، هر عقل عاقلی می گوید من باید بروم کنار این مردم، کنار این نظام. اینکه افراد از ملت و انقلاب جدا می‌شوند دلیلش این است که خرد کافی ندارند، در این شرایط آمریکا و اسرائیل چگونه رهبری جریان مخالف را از میان مغز فندقی ها انتخاب کند؟ لذا با اطمینان خاطر عرض می کنم این قبیل آشوب‌ها به جایی نخواهد رسید. بالاتر اینکه اگر رهبری با عقل شیطانی هم بسازند نیز راه به جایی نخواهند برد چون با سد پولادین مردم روبرو می‌شوند. می گوید40 سال دلگرمی آشوبگران به برخی سیاسیون خاص 40 سال دلگرمی آشوبگران به برخی سیاسیون خاص40 سال دلگرمی آشوبگران به برخی سیاسیون خاصعضو هیئت علمی دانشگاه شیراز به نقش برخی سیاسیون خاص در آشوبها اشاره کرد و گفت: اما مسئله دیگر متاسفانه تمام آشوبهای خیابانی در این 40 سال اخیر، وقتی رصد می کنیم پشت گرمی شان، افرادی است که علی الظاهر که در درون قدرت جمهوری اسلامی بودند; آغاز آشوبهای اخیر با اعلامیه های برخی از سران فتنه 88 یا فرزندان برخی از افرادی که روزی بزرگ مملکت محسوب می شدند، شروع شد. وی تصریح کرد: در واقع آشوبگران دلشان به این گرم است کسانی که یک روز مسئولیتی در نظام داشتند، پشتشان هستند. بدون تعارف اطلاعیه محمد خاتمی، جهانگیری، فرزند هاشمی رفسنجانی، دلگرمی بود که این افراد به خیابان بریزند و ما در فتنه های قبل هم این مسئله را می بینیم. این مدرس دانشگاه گفت: بنابراین هم مردم، هم دستگاه‌ها باید هوشیار باشند تا زمانی که این افراد دلگرمی ایجاد می کنند برای آشوبگران، برای سپاه هیجان، سپاه احساسات، سپاه عواطف و به تعبیر جامع‌تر سپاه جهل و شهوت، این اغتشاشات را باید انتظار داشت. سلمان پور در پایان تاکید کرد: اما مطمئن هستیم اینها، آزمایشاتی است که خدا برای رشد این کشور و مردم قرار می دهد. و هربار که این فتنه ها پیش می آید انقلاب اسلامی آبدیده تر خواهد شد و نخبگان غرب و مردم کشورهای عرب هم فهمیده اند انقلاب اسلامی درختی نیست که با این طوفان ها بلرزد. پایان پیام/س
منبع: فارس
شناسه خبر: 762104